Skip links

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Macpot, Rijpstraat 145, 1056 XN Amsterdam, KvK 34368559.

Versie: 5 juni 2018, versie 2

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website www.macpot.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Macpot in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Macpot gebruikt uw persoonsgegevens voor:

het verlenen van toegang tot onze website;
het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
product- en dienstontwikkeling;
het bepalen van strategie en beleid;
zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Macpot haar relaties en haar medewerkers;
het opnemen van contact, bijvoorbeeld om je te helpen bij een probleem waar je tegenaan loopt;
het behandelen van je klacht, voor een lange en gelukkige relatie
het verzenden van de nieuwsbrief.
Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

NAW-gegevens;
bedrijfsgegevens;
functie;
btw-nummer;
geslacht;
Inloggegevens
e-mailadres(sen);
(mobiel) telefoonnummer;
geboortedatum;
IP-adres;
technische browserinformatie;
cookie ID;
klik- en surfgedrag;
Social media account (social share/social follow accounts)

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Macpot maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding met SSL-certificaat.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt met technische en analytische doeleinden. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Macpot of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).
Technische of functionele cookies
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies: Analytische cookies en Social media cookies.

Analytische cookies
Daarnaast worden er op deze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Macpot gebruikt voor deze doeleinden Google Analytics. In lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens staan de Google Analytics cookies op “privacy vriendelijk” ingesteld. Hiermee zorgen wij dat gegevens verzameld met Google Analytics zo veel mogelijk geanonimiseerd zijn en nooit het volledige IP-adres verwerkt wordt. Deze geanonimiseerde gegevens worden onder andere verdeeld binnen demografische en interesse categorieën. De gegevens worden versleuteld verwerkt. Macpot geeft Google geen toestemming om gegevens te verzamelen voor advertentiefuncties. Wat betekent dat Google verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden zal gebruiken.

De verzamelde gegevens staan bij Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Hiervoor heeft Macpot een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Wil je hier meer over weten? Lees dan hier het privacy beleid van Google Analytics: https://www.google.com/intl/nl_ALL/analytics/learn/privacy.html.

Social media cookies
Om het mogelijk te maken voor u om onze informatie op deze website te delen via de diverse social media kanalen maken wij gebruik van de volgende cookies

Addtoanny – Privacy verklaring: https://www.addtoany.com/privacy
Doubleclick.net: https://policies.google.com/technologies/ads ?
Facebook.com: https://www.facebook.com/policy/cookies/
In- en uitschakelen van cookies
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via support@macpot.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 020-2611450 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

U heeft de volgende rechten:

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
het laten corrigeren van fouten;
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
intrekken van toestemming;
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
overdraagbaarheid van gegevens.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Macpot
Rijpstraat 145
1056 XN AMSTERDAM
KvK 34368559

Contactpersoon op het gebied van data en privacy:

Jeroen Potters, te bereiken via support@macpot.nl of 020-2611450.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.